Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

„Turystyka – wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce kompleksowy projekt szkoleniowy dla branży turystycznej. Skorzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności branży oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce.

MAMY PISKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU

19 marca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się spotkanie powołujące Piską Fundację Rozwoju. W spotkaniu oprócz Fundatorów Fundacji uczestniczyli zaproszeni goście – Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, Burmistrzowie Pisza Jan Alicki, Rucianego-Nidy Leszek Gryciuk, Białej Piskiej Sławomir Szumowski, Zastępca Burmistrza Orzysza Zdzisław Bosiński, Zastępca Burmistrza Pisza Grażyna Leszczyńska oraz Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" Krzysztof Margol.

ROCZNA ODPRAWA PISKICH POLICJANTÓW

9 marca w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów w 2006 roku. W odprawie uczestniczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Andrzej Doktór, Wicestarosta Powiatu Piskiego oraz Burmistrzowie Gmin z terenu powiatu.

PROJEKT SZKOLENIOWY WSPARCIE ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU

Nowy projekt szkoleniowy „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” ułatwia przedsiębiorstwom mikro, małych i średnim (MMŚP) dostęp do ponad 40 rynków pozaunijnych, uznanych za priorytetowe lub ważne z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu.

Celem projektu jest pobudzenie rozwoju eksportu towarów i usług sektora MMŚP na rynki KTSG (krajów przechodzących transformację społeczno-gospodarczą) i KR (krajów rozwijających się), co pozwoli zmniejszyć ujemny wynik obrotów towarowych z tymi krajami.

SPOTKANIE W SPRAWIE LIKWIDACJI LINII KOLEJOWEJ

W dniu 21 lutego b.r., z inicjatywy Starosty Powiatu Piskiego i Burmistrza Pisza, odbyło się spotkanie dotyczące ruchu pociągów osobowego i towarowego na trasie Szczytno – Pisz - Ełk.

EQUAL - EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W POWIECIE PISKIM

14 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie Piskiego Zespołu Szybkiego Reagowania. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w ramach 2 etapu realizacji projektu pn. „Partnerstwo Wyrównywania Szans”. Etap ten to przede wszystkim organizacja specjalistycznych szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników, m.in. z zakresu techniki sprzedaży czy handlu zagranicznego.

PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ

W dniu 15 lutego b.r. Starosta i Wicestarosta Powiatu Piskiego wzięli udział w spotkaniu roboczym dotyczącym wprowadzonego w grudniu 2006 r. rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

LIST OTWARTY STAROSTY POWIATU PISKIEGO

List otwarty Starosty Powiatu Piskiego w sprawie ruchu kolejowego na terenie Ziemi Piskiej.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości