You are hereXXXVII sesja Rady Powiatu Pisz

XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 29 styczeń 2018

W czwartek, 25 stycznia odbyło się trzydzieste siódme posiedzenie Rady Powiatowej w Piszu,  w trakcie którego radni poruszyli między innymi kwestie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Pierwsza w 2018 r. sesja Rady Powiatu Pisz przyniosła między innymi interpelacje Radnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Piskiego. Zgodnie ze złożonymi interpelacjami, mieszkańcy Powiatu za pośrednictwem reprezentujących ich radnych przedłożyli Radzie wnioski  o montaż luster drogowych w miejscowościach Zdory oraz Białą Piska. Jak zapewnił Marek Wysocki – Wicestarosta Piski poruszone sprawy zostaną przedłożone dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, a tym samym spodziewać się można iż w najbliższym czasie zostaną wykonane wnioskowane działania. W dalszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017, rozpatrzyli bieżące projekty uchwał oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz