You are hereWspólnie dla lokalnej społeczności

Wspólnie dla lokalnej społeczności


By jakub.grodzki - Posted on 07 luty 2019

Trzy projekty, zrealizowane wspólnie przez Powiat Piski oraz instytucje rządowe zostały oficjalnie zakończone  i przekazane do użytku we wtorek, 5 lutego. W ceremoniach związanych z tymi wydarzeniami uczestniczyli między innymi Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Waldemar Brenda i Jan Alicki – Członkowie Zarządu Powiatu Piskiego oraz Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz wraz  z Radnymi.

Uroczystości zainaugurowało oficjalne przekazanie do użytku pojazdu służbowego na Komendzie Powiatowej Policji  w Piszu. Tym samym funkcjonariusze wydziału kryminalnego zyskali do dyspozycji nieoznakowany radiowóz, którego zakup zrealizowany został w ramach programu „50x50”. 23 tys. zł wyasygnował na ten cel Zarządu Powiatu w Piszu, kolejne 23 tys. zł pochodziło z Komendy Głównej Policji w ramach „Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020”. Przekazany pojazd, jest już czwartym radiowozem, które sukcesywnie od minionego roku trafiały do poszczególnych komisariatów policji na terenie Powiatu Piskiego. W sumie, gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida, wspólnie  z Powiatem Piskim, wsparły doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Piszu o łącznej wartości 250 tys. zł.

Kolejną inwestycją, której realizację oficjalnie zakończono we wtorek, 5 lutego była droga powiatowa Nr 1522 N (Turośl – Pisz). W tym przypadku realizowany sukcesywnie od kilku lat projekt gruntownej przebudowy drogi został definitywnie zakończony. W 2018 r. wykonano dwa ostatnie etapy, tj. przebudowę odcinka Wiartel – Pisz wraz z budową ścieżki rowerowej, która jak podkreślił Andrzej Nowicki – Starosta Piski, jest pierwszą prawdziwą ścieżką rowerową w powiecie piskim. Realizacja w/w działań była możliwa dzięki uzyskaniu dotacji z Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 3.252.407 zł oraz środkom przeznaczonym na ten cel przez Powiat Piski w wysokości 966.625,85 zł.

Ostatnim z wydarzeń tego dnia była wizyta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur  w Piszu,  w którym zakończono modernizację hali sportowej. Oddana do użytku w marcu 1979 r. hala, doczekała się w ostatnich latach termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego. Zwieńczeniem tych działań była kompleksowa modernizacja wnętrza budynku, w ramach której wykonano takie działania jak: montaż nowej podłogi drewnianej w hali, sufitu podwieszanego akustycznego, instalacji wod-kan, elektrycznej  i wentylacyjnej, montaż nowego oświetlenia, 100 miejsc siedzących na przebudowanej widowni, przebudowa zaplecza hali sportowej jak również klasopracowni oraz dostarczenie nowego wyposażenia sportowego. Inwestycja została zrealizowana dzięki uzyskaniu dotacji celowej  z Ministerstwa Sportu w wysokości 663.000 zł oraz zaangażowaniu finansowemu Powiatu Piskiego w wysokości 666.917,24 zł.

Zrealizowane inwestycje są dowodem tego, iż samorząd Powiatu Piskiego potrafi współpracować  z administracją samorządową i rządową skutecznie realizując potrzeby lokalnej społeczności.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz