You are hereSzkolenie z zakresu spraw obronnych

Szkolenie z zakresu spraw obronnych


By damian.olszynski - Posted on 21 wrzesień 2018

18 września w siedzibie starostwa odbyło się szkolenie instruktażowo- warsztatowe poświęcone zagadnieniom z zakresu spraw obronnych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele gmin, straży i policji, jednostek organizacyjnych oraz pracownicy piskiego starostwa.

Obecny na spotkaniu Starosta Piski Andrzej Nowicki, rozpoczynając szkolenie podkreślił ważną rolę omawianych kwestii, zaznaczając przy tym, że szkolenia są bardzo ważnym elementem strategii obronnej. Organizowanie i koordynowanie ćwiczeń z tego zakresu pozwoli na prawidłowe reagowanie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Zorganizowane szkolenie miało na celu przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie planowania operacyjnego na szczeblu powiatu piskiego, tj. funkcjonowania organów szczebla powiatowego w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
Planowanie operacyjne należy do obligatoryjnych działań nałożonych między innymi na Powiat z zakresu obronności państwa, a mających na celu ustalanie czynności dotyczących przygotowania poszczególnych organów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Za organizację i merytoryczny obszar szkolenia odpowiedzialny był Wydział Zarządzania Kryzysowego piskiego starostwa.


Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz