You are hereSpotkanie informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego

Spotkanie informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego


By jakub.grodzki - Posted on 20 grudzień 2018

Spotkanie informacyjne na temat ogłoszenia Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2019. Konkurs ogłoszony jest na stronie: www.bip.warmia.mazury.pl (zakładka: „Organizacje pozarządowe”).

W związku z tym w dniu 07 stycznia 2019 r. o godz. 16:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. tego konkursu, zasad udzielania dotacji itp. Zostanie również omówiony - krok po kroku - sposób wypełniania ofert konkursowych. Spotkanie poprowadzą: Pani Joanna Glezman, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego oraz Adam Dobkowski, Kierownik Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa w ww. spotkaniu do dnia 03 stycznia 2019 roku.

Zapisy:
adres e-mail: m.pijanowska@warmia.mazury.pl, Marta Pijanowska, Biuro Regionalne w Ełku, tel. (87) 621-65-32.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz