You are hereRUSZYŁA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 W POWIECIE PISKIM

RUSZYŁA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 W POWIECIE PISKIM


By aneta.ofman - Posted on 19 luty 2020


Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej to cel kwalifikacji wojskowej, która w powiecie piskim ruszyła 17 lutego 2020 r.

Przed powiatową komisją lekarską zlokalizowaną w Starostwie Powiatowym w Piszu mają obowiązek stawić się roczniki i grupy podlegające temu obowiązkowi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

Obowiązkowi stawienia się w 2020 r. do kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w 2001 roku oraz wcześniej, o ile nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej lub zostały wcześniej uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Na kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Chodzi o zawody związane z medycyną (w tym ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, stomatologia) weterynarią, lub psychologią.

Plan kwalifikacji wojskowej w powiecie piskim:


17-20 lutego: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Biała Piska
21-24 lutego: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Orzysz
25 lutego – 4 marca: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Pisz
5 – 9 marca: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Ruciane- Nida

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej. Ustali też kategorię zdolności:
A. zdolny(-a) do czynnej służby wojskowej
B. czasowo niezdolny(-a) do czynnej służby wojskowej
D. niezdolny(-a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
E. trwale i całkowicie niezdolny(-a) do czynnej służby wojskowej.

W przypadku, gdy komisja lekarska po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe.

W pierwszym dniu kwalifikacji wojskowej w Starostwie zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie kwalifikacji został przywitany przez szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku majora Jana Suwarę, Wicestarostę Piskiego Marka Wysockiego oraz Tadeusza Wysockiego, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Piszu.
Wszyscy zgodzili się, że dotychczasowe doświadczenie zespołu daje pewność rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia zadania oraz życzyli komisji owocnej pracy, a młodzieży kategorii A.

W całym kraju w terminie od 3 lutego do 30 kwietnia br. kwalifikację wojskową przeprowadzą 392 powiatowe komisje lekarskie powołane przez wojewodów. Stawi się przed nimi około 215 tys. osób, w tym z terenu powiatu piskiego 520 osób.
Od czasu ustania powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej kwalifikacja wojskowa nie oznacza wcielenia do wojska, jednak stawienie się przed komisją jest obowiązkowe.

/E. Cz./Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz