You are herePrzebudowa drogi powiatowej nr 1522N (Karpa)-Turośl-Pisz

Przebudowa drogi powiatowej nr 1522N (Karpa)-Turośl-Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 14 czerwiec 2018

12 czerwca 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło listę zadań, pomiędzy które zostanie rozdysponowana pula 500 mln zł, które trafią do 433 samorządów. Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania zadań znalazła się między innymi przebudowa drogi powiatowej nr 1522N (Karpa)-Turośl-Pisz od km 31+285, do km 33+750. Przeznaczone środki pochodzą z programu „Rządowy Program Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Zgodnie ze złożonym w dniu 15 kwietnia br. wnioskiem, koszt przebudowy odcinka o długości 2,465 km wyniesie 4 065 508,94 zł, z czego 813 101,94 zł stanowić będzie wkład własny, zaś pozostała kwota, tj. 3 252 407,00 stanowić będzie dofinansowanie z w/w programu. Zakres zaplanowanych prac to przede wszystkim przebudowa skrzyżowania tej drogi  z drogą Wiartel – Zdunowo na skrzyżowanie typu rondo, budowa dwóch zatok autobusowych, przebudowa nawierzchni jezdni do szerokości 6 mb oraz ścieżkę rowerową do skrzyżowania z drogą na Wiartel. W przypadku ostatniego wymienionego elementu – ścieżki rowerowej, umożliwi to połączenie istniejącej infrastruktury dla rowerzystów, która zlokalizowana jest przy ul. Gdańskiej w jeden ciąg, a tym samym wygodną trasę rowerową do skrzyżowania drogi nr 1522 N z drogą do miejscowości Wiartel. Opisane działania zakończą przebudowę całości odcinka o długości około  7 km od skrzyżowania z drogą do Wiartla do miejscowości Pisz.

Andrzej Nowicki – Starosta Piski:
„Uzyskane dofinansowanie jest dobrą informację, szczególnie w świetle prowadzonych już prac na drodze powiatowej Nr 1522 N. Podejmując inwestycję zdawałem sobie sprawę z tego, iż dokończenie przebudowy jest rzeczą priorytetową, odcinek od Małego Wiartla do Wiartla nie mógł pozostać w dotychczasowym, jakże fatalnym stanie. Podjęte działania ostatecznie okazały się skuteczne i po pierwszej dobrej informacji z 12 czerwca o tym, że uzyskamy dofinansowanie, dzisiaj dostałem wiadomość o wysokości środków jakie przeznaczył na naszą inwestycję wojewoda. Jest to najlepsze  z możliwych zakończeń jakiego można było oczekiwać. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami przebudowa drogi będzie zrealizowana kompleksowo, a tym samym remont odcinka Turośl – Pisz dobiegnie końca. Mam nadzieję,  iż chwilowe utrudnienia związane z pracami drogowymi nie będę dla nikogo zbyt wielką uciążliwością zwłaszcza, iż efekt końcowy będzie służył nam przez wiele lat, stanowiąc wygodną i bezpieczną trasę zarówno dla okolicznych mieszkańców jak i przyjezdnych. Pragnę wyrazić również głęboką wdzięczność Panu Arturowi Chojeckiemu – Wojewódzie Warmińsko-Mazurskiego, za to, iż dostrzegł nasz problem i skutecznie zareagował w celu jego rozwiązania.

Zdjęcie jest ilustracją do materiału

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz