You are hereProgram Aktywny Samorząd 2018

Program Aktywny Samorząd 2018


By jakub.grodzki - Posted on 04 październik 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizujące pilotażowy program „Aktywny Samorząd” przypomina, iż 10 października 2018r. mija termin składania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (semestr zimowy dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Adresat programu ( Moduł II ): • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul. Piaskowa 2  ( pokój nr 2), tel: 087 424 11 39, e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl. Treść programu dostępna jest także na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Programu „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków PFRON

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz