You are here„Powiatowy program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 r.

„Powiatowy program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 r.


By jakub.grodzki - Posted on 04 październik 2018

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 r.

Informujemy, że na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piszu na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r. zatwierdził wybór oferty na realizatora Programu.

Realizatorem programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 r. zostało Stowarzyszenie „Zdrowie”  w Piszu, 12-200 Pisz ul. H. Sienkiewicza 4/29A.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz