You are here„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”


By jakub.grodzki - Posted on 07 luty 2019

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii  i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać charakterystyki regionu,  a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I. Nagroda – 5.000 zł
II. Nagroda – 3.000 zł
III. Nagroda – 2.000zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz