You are hereOświadczenie w sprawie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Oświadczenie w sprawie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu


By jakub.grodzki - Posted on 31 styczeń 2019

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piskiego,

Od dłuższego czasu poważna sytuacja finansowo – kadrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców Powiatu Piskiego.

W związku z tą sytuacją informujemy, że Zarządowi Powiatu w Piszu zależy na ciągłości pracy całego Szpitala Powiatowego w Piszu, jak  i oddziału ginekologiczno – położniczego. Dlatego popieramy działania Dyrekcji i pracowników, zmierzające do zapewnienia obsady dyżurów na tym oddziale. W miesiącu lutym system dyżurów został dopięty, dlatego Dyrekcja wycofała pismo, skierowane do Wojewody  w  ostatnich dniach ubiegłego roku, w sprawie zawieszenia funkcjonowania niniejszego oddziału. Oddziałowi ginekologiczno – położniczemu nie grozi ograniczenie w żadnej formie. W chwili obecnej trwają dalsze intensywne starania dotyczące pozyskania lekarza do pracy na oddziale  w przyszłości.

Nadmieniamy, że Powiat Piski zawsze traktował priorytetowo wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu od wielu lat stoją na stanowisku wspierania piskiego szpitala. Wyrazem tej polityki są dokonane na przestrzeni ostatnich 20 lat inwestycje przekraczające 35 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy mogą być dumni z odremontowanego i nowoczesnego obiektu. Inwestycje, modernizacje i ciągłe doposażanie, w tym także wspomnianego oddziału ginekologiczno- położniczego, wskazują na długoterminowe plany funkcjonowania tej placówki na dotychczasowych zasadach. Te działania stanowią najlepsze potwierdzenie woli powiatowych władz samorządowych, aby utrzymać Szpital Powiatowy w Piszu w nieuszczuplonej postaci.

Zapewniamy, że zgadzamy się z głosem Mieszkańców Powiatu Piskiego wskazującym na potrzebę funkcjonowania piskiego Szpitala na obecnych zasadach i podejmujemy wszelkie możliwe działania, by taki stan zachować.

Starosta Piski Andrzej Nowicki

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz