You are hereKurs z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester.

Kurs z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester.


By jakub.grodzki - Posted on 05 luty 2019

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

 

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy zgodę na realizację dodatkowej edycji kursu umiejętności zawodowych  z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester. Podobnie jak poprzednio, kurs obejmować będzie część teoretyczną z uzyskaniem kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz praktyczną składającą się z ćwiczeń na symulatorze jak i samym harwesterze w naturalnych warunkach pracy.

Zachęcamy również do udziału w kursach meblarskich. Kurs projektowania mebli z wykorzystaniem programów konstrukcyjnych prowadzone będą w formie warsztatów przy komputerze i obejmować będą m.in. modelowanie 2D/3D, zasady wymiarowania mebli, tworzenie dokumentacji technicznej do produkcji/wyrobu mebli, tworzenie instrukcji złożenia mebli. Z kolei kurs wykonywania mebli obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną w wymiarze po 50 godzin każda i zawierać będzie treści teoretyczne: BHP przy pracach stolarskich, charakterystyka i rodzaje drewna, wymiarowanie i rysunek techniczny. Praktyczna część kursu obejmować będzie wytwarzanie wybranych mebli drewnianych lub/i małej architektury.

Zgłoszenie na powyższe kursy można składać do dnia 15 lutego 2019r. Zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału  w kursie osoby spełniające wymogi formalne udziału, tj.:
- pełnoletność
-stan zdrowia pozwalający na udział w wybranej formie wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, tel. 87 425-47-54; lub/i  w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, tel. 87 423-11-28.

Zespół Projektowy

Projekt pn. “Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych  w Rucianem – Nidzie” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz