You are hereIV sesja Rady Powiatu Pisz

IV sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 03 styczeń 2019

W piątek, 28 grudnia odbyła się IV sesja Rady Powiatu Pisz. Tuż przed rozpoczęciem sesji miało miejsce przekazanie przez Krzysztofa Rumińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z Siedzibą  w Piszu, na ręce Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego pucharu za uzyskanie V miejsca  w województwie Warmińsko Mazurskim piskiego SZS.

Obok zaplanowanych zgodnie z przyjętym porządkiem obrad spraw,  w trakcie sesji poruszone zostały takie kwestie jak między innymi przedstawiona przez Monikę Łępicką-Gij Sekretarz Gminy Orzysz pełniącą również funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu Giżyckiego.  W przedłożonym Radzie Powiatu Piskiego dokumencie przedstawiła naglący problem przebudowy  2 kilometrowego odcinak drogi na styku powiatów Giżyckiego oraz Piskiego, który obecnie posiada nawierzchnię szutrową. Ze swojej strony zapewniła Radę o wsparciu zarówno Powiatu Giżyckiego jak Gminy Orzysz,  w zakresie realizacji w/w inwestycji.

Oprócz wspomnianego wystąpienia w pkt. 6 (zapytania i wnioski mieszkańców powiatu) IV sesji głos zabrały przybyłe na obrady pielęgniarki i położne z oddziału położniczo-ginekologicznego. Poruszane kwestie dotyczyły przede wszystkim grafiku dyżurów lekarzy na oddziale w roku 2019. Z przedstawionych przez położne informacji wynikało, iż oddział nie ma obsadzonych w 100 % dyżurów. Kwestię powyższą wyjaśniał m.in. Marek Skarzyński – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, który zapewnił Radnych, iż oddział posiada wystarczającą liczbę specjalistów do prawidłowego  i bezpiecznego funkcjonowania. Kwestia zabezpieczenia funkcjonowania oddziału położniczo-ginekologicznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu była także tematem zwołanego posiedzenia Zarządu Powiatu w Piszu, dzięki czemu doszło do wypracowania porozumienia w zakresie dalszego funkcjonowania oddziału.

Kolejnym punktem porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Pisz było rozpatrzenie bieżących projektów uchwał,  w ramach których przegłosowano m.in. uchwałę w zakresie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy  z etatowym Członkiem Zarządu. Większość radnych opowiedziało się za objęciem stanowiska etatowego Członka Zarządu przez Radnego Waldemara Brendę.

Podczas IV sesji Radni uchwalili także dwa najistotniejsze dla funkcjonowania Starostwa Powiatowego  w Piszu dokumenty – Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piskiego na lata 2019 – 2023 oraz budżet Powiatu Piskiego na 2019 r. W obu przypadkach uchwały uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywne opinie komisji Rady. Jak wskazał po głosowaniu Andrzej Nowicki – Starosta Piski budżet Powiatu Piskiego od lat charakteryzuje się realnością oraz stabilnością, co jest niewątpliwą zasługą Barbary Koprowskiej – Skarbnik Powiatu Piskiego. Pozwala to nie tylko stabilnie funkcjonować samorządowi powiatowemu jak i podległym mu jednostkom, ale również skutecznie realizować zaplanowane działania oraz podejmować kroki w kierunku konkretyzacji kolejnych inwestycji.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz