You are here100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia


By jakub.grodzki - Posted on 11 luty 2019

W tym roku przypada 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. To święto upamiętniające początek polskich służb zatrudnienia nawiązujące do podpisania 27 stycznia 1919 roku dekretu  o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. Podpisanie tego aktu uznaje się za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Z tej okazji we wtorek 29.01.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu obchodził uroczystość podsumowującą jubileusz. W spotkaniu wzięli udział m.in. pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście, w tym Pan Wicestarosta mgr inż. Marek Antoni Wysocki oraz Członek Zarządu Powiatu Pan dr Waldemar Jan Brenda.

Pan Dyrektor Marcin Kamiński podczas spotkania z dumą podkreślił dokonania pracowników Powiatowego Urzędy Pracy w Piszu. Zaznaczył, iż jako jedyny urząd pracy w województwie warmińsko-mazurskim otrzymał od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej wyróżnienie za uzyskanie w 2018 roku efektywnych  i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim. Jak również jako jeden z czterech urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał od Marszałka województwa Pana Gustawa Brzezina wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia w 2018 roku.

Podczas uroczystości zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem urzędu oraz wręczono wyróżnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu za wyniki i zaangażowanie w pracę w 2018 roku.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz